www.gerschurink.nl

Uitgebreide informatie over cursussen, trainingen, inschrijfformulieren en audiobestanden zijn vanaf heden te vinden op www.gerschurink.nl

Unified Protocol: één geïntegreerde transdiagnostische behandeling voor psychische stoornissen

Nieuwe nascholingscursus van acht cursusdagen

De meest voorkomende psychische stoornissen, de angst- en stemmingsstoornissen, blijken meer overeenkomsten dan verschillen te hebben: vergelijkbare symptomen, gelijke aanleg, dezelfde onderliggende factoren en vergelijkbare reacties op behandelingen.

Emotieregulatie is zo’n transdiagnostische factor. Het is één van de belangrijkste factoren in het ontstaan en voortbestaan van alle affectieve stoornissen. Nieuw onderzoek onderschrijft dan ook het nut van één geïntegreerde, transdiagnostische benadering bij de behandeling van al die stoornissen.

Het Unified Protocol (UP) brengt mindfulness en de krachtigste cognitief gedragstherapeutische technieken bijeen voor de behandeling van psychische stoornissen en gebruikt nieuwe inzichten op het gebied van emotieregulatie.

Het programma bestaat uit acht modules en begint met een onderdeel gericht op motivatieversterking. Daarna volgt psycho-educatie over emoties en emotieregulatie. Vervolgens zijn de kernmodules aan de beurt. Deze behandelen achtereenvolgens bewustwording van emoties, cognitieve flexibiliteit, vermijding en emotiegestuurd gedrag, tolerantie van fysieke sensaties en tot slot exposure aan emotionele lichamelijke reacties en situaties.

In de cursus van acht dagen leren de deelnemers de vaardigheden van het UP. Ze doen zelf intensieve ervaring op met de modules en de toepassing ervan bij een eigen thema. Omdat veel psychische klachten aan traumatische gebeurtenissen verbonden zijn, is het leren van een traumabehandelingsmethode (mindful exposure) een toegevoegd onderdeel van de training.

Lees verder op www.gerschurink.nl